ΠΕΤΙΕ

ascpiEPBSIFBLStwitter 32linkedin 32facebook 32

Last updateΤρι, 02 Ιαν 2018

Back Βρίσκεστε εδώ: Home Σχετικά Σχετικά με την ΠΕΤΙΕ Κώδικας Δεοντολογίας Σχετικά με την ΠΕΤΙΕ Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Βιοϊατρικών Εργαστηριακών Επιστημών

code of ethics
Κώδικας Δεοντολογίας για τις αρχές και τα πρότυπα με τα οποία  οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων (Βιοϊατρικοί Εργαστηριακοί Επιστήμονες)  θα πρέπει να ασκούν το επάγγελμά τους στο κλινικό εργαστήριο.
Καθήκοντα προς την Κοινωνία
Ο Βιοϊατρικός  Εργαστηριακός Επιστήμονας  πρέπει: 
• Να είναι αφοσιωμένος στη χρήση της βιοϊατρικής εργαστηριακής επιστήμης προς όφελος της ανθρωπότητας 
• Να χρησιμοποιεί τη βιοϊατρική έρευνα για τη βελτίωση και την ανάπτυξη της δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο 
• Να προσπαθεί για τη δημιουργία νέων και την ανάπτυξη των υφιστάμενων προτύπων, για τη βελτίωση της εργαστηριακής πρακτικής και την ασφάλεια των ασθενών 
• Να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε θέματα που αφορούν το παγκόσμιο αλλά και το  εθνικό του περιβάλλον 
 
Καθήκοντα προς τον Εξεταζόμενο-Ασθενή
Ο Βιοϊατρικός  Εργαστηριακός Επιστήμονας  πρέπει: 
• Να είναι υπεύθυνος για τη σωστή διαδικασία από την συλλογή του δείγματος και την παραγωγή των δεδομένων, έως και το τελικό πόρισμα του αποτελέσματος  
• Να έχει υπευθυνότητα για την ποιότητα και την ακεραιότητα των βιοϊατρικών εργαστηριακών υπηρεσιών 
• Να εξασκεί το επάγγελμα του με κρίση, επιδεξιότητα και προσοχή, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα 
• Να υποστηρίζει αυστηρά την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών του Εξεταζόμενου/Ασθενούς  και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων
• Να προστατεύει την αξιοπρέπεια και την ιδιωτικότητα των Εξεταζόμενων/Ασθενών
• Να εφαρμόζει κάθε επιστημονική πρόοδο που ωφελεί τον Εξεταζόμενο/Ασθενή και να βελτιώνει την διαδικασία παράδοσης  των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων 
Καθήκοντα προς  τους Συναδέλφους, το Επάγγελμα και τους υπόλοιπους Επαγγελματίες Υγείας 
Ο Βιοϊατρικός  Εργαστηριακός Επιστήμονας  πρέπει: 
• Να στηρίζει και να διατηρήσει την αξιοπρέπεια και το σεβασμό του επαγγέλματος και να υποστηρίζει την τιμιότητα, την ακεραιότητα και την αξιοπιστία
• Να βελτιώνει συνεχώς τις επαγγελματικές δεξιότητες και  γνώσεις 
• Να επιδιώκει ενεργά τη συνεργασία και τις αρμονικές σχέσεις εργασίας με τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας 
• Να παρέχει  την εμπειρία του, να διδάσκει και να συμβουλεύει τους μαθητές, τους συναδέλφους του  και τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας
• Να είναι πιστός στις πολιτικές, τους νόμους και τη νομοθεσία που ισχύουν στο χώρο εργασίας του, όσο δεν έρχονται σε αντίθεση με τις επαγγελματικές και ηθικές κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας
 
 

Άμεση Επικοινωνία με την ΠΕΤΙΕ

Τηλ.-Fax.: 210 5220330
Κινητό: 697 222 1311 - 693 250 9955
e–mail: info@petie.gr
---------------------------
Ωράριο Γραφείων ΠΕΤΙΕ:
Κάθε Τετάρτη 5-7μμ 
Η ΠΕΤΙΕ έχει πρωταρχικό σκοπό την Αναβάθμιση των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο του Biomedical Laboratory Scientist 
----------------------
Δεν ταυτίζεται ούτε και υποστηρίζει οποιαδήποτε Ιδιωτική Εταιρεία Ιατροφαρμακευτικών προϊόντων ή Εργαστηρίων