ΠΕΤΙΕ

ascpiEPBSIFBLStwitter 32linkedin 32facebook 32

Last updateΤρι, 02 Ιαν 2018

Back Βρίσκεστε εδώ: Home Νομοθεσία Νομοθεσία Ασφαλιστικό Το νέο καθεστώς για την απασχόληση των συνταξιούχων του δημοσίου

Το νέο καθεστώς για την απασχόληση των συνταξιούχων του δημοσίου

Αντιμέτωποι με την αναστολή ή την περικοπή της σύνταξής τους θα βρεθούν όσοι συνταξιούχοι του Δημοσίου εργάζονται είτε ως μισθωτοί είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών καθορίζεται το νέο καθεστώς για την απασχόληση των συνταξιούχων του δημοσίου, το οποίο είναι ανάλογο με αυτό που προβλέπεται και στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα για τους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα, που εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται, προβλέπεται η αναστολή καταβολής της σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους. Για τους στρατιωτικούς συνταξιούχους η αναστολή καταβολής της σύνταξης ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση του 53ου έτους.

Μετά τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ορίου, οι συνταξιούχοι παίρνουν όλο το ποσό που αντιστοιχεί σε 30 ημερομίσθια του άγαμου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί το προηγούμενο έτος (σήμερα 991,20 ευρώ). Το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.

Το όριο των 30 ημερομισθίων προσαυξάνεται κατά 6 ημερομίσθια (σήμερα 198,24 ευρώ) για κάθε ανήλικο ή ανίκανο για βιοποριστική εργασία παιδί ή για παιδιά που σπουδάζουν και είναι κάτω των 24 ετών. Σημειώνεται πως για τον προσδιορισμό των εισοδηματικών κριτηρίων δεν λαμβάνεται υπόψη η επικουρική σύνταξη καθώς και το τυχόν καταβαλλόμενο με τη σύνταξη επίδομα οικογενειακών βαρών.

Από τους περιορισμούς αυτούς εξαιρούνται:

  • Οσοι απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις με τον νόμο 1256/1982,
  • Τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (αιρετά όργανα ΟΤΑ, διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ., πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων κ.ά.) για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3865/2010.
  • Οσοι απασχολούνται με μειωμένο ωράριο εργασίας και μέχρι 10 ώρες την εβδομάδα.
  • Οσοι αυτασφαλίζονται καθώς και όσοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά, λόγω της ιδιότητάς τους σε ταμεία χωρίς να ασκούν επάγγελμα.

Οι συγκεκριμένες διατάξεις αφορούν όσους συνταξιούχους αναλαμβάνουν εργασία -εκτός του ευρύτερου δημόσιου τομέα- μετά τις 21 Ιουλίου 2010 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3865/2010). Για τους συνταξιούχους που είχαν ήδη αναλάβει εργασία μέχρι τις 21 Ιουλίου, οι συγκεκριμένες διατάξεις εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά.

Οπως προβλέπεται στην εγκύκλιο, οι συνταξιούχοι που εργάζονται οφείλουν να το δηλώσουν στις αρμόδιες διευθύνσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Σε περίπτωση που ο συνταξιούχος δεν δηλώσει ότι εργάζεται, θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο (επί του καταλογισθέντος ποσού ίσο με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας).

Σημειώνεται πως περιορισμοί επιβάλλονται και στις συντάξεις των αιρετών οργάνων. Συγκεκριμένα οι βουλευτές και τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. που λαμβάνουν συγχρόνως σύνταξη από το δημόσιο θα δουν τη σύνταξη αυτή να μειώνεται κατά 70%.

Παράδειγμα (Πώς υπολογίζεται η περικοπή)

Συνταξιούχος άνω των 55 ετών, που εργάζεται ως μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα ή αυτοαπασχολείται, λαμβάνει ακαθάριστη σύνταξη 1.500 ευρώ. Η κύρια σύνταξη θα περικοπεί κατά 356,16 ευρώ -δηλαδή το 70% του ποσού, που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη- και θα διαμορφωθεί στα 1.143,84 ευρώ. Αν ο συνταξιούχος έχει δύο ανήλικα παιδιά η περικοπή θα είναι 78,62 ευρώ και η καταβαλλόμενη σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 1.421,38 ευρώ.

Άμεση Επικοινωνία με την ΠΕΤΙΕ

Τηλ.-Fax.: 210 5220330
Κινητό: 697 222 1311 - 693 250 9955
e–mail: info@petie.gr
---------------------------
Ωράριο Γραφείων ΠΕΤΙΕ:
Κάθε Τετάρτη 5-7μμ 
Η ΠΕΤΙΕ έχει πρωταρχικό σκοπό την Αναβάθμιση των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο του Biomedical Laboratory Scientist 
----------------------
Δεν ταυτίζεται ούτε και υποστηρίζει οποιαδήποτε Ιδιωτική Εταιρεία Ιατροφαρμακευτικών προϊόντων ή Εργαστηρίων