ΠΕΤΙΕ

ascpiEPBSIFBLStwitter 32linkedin 32facebook 32

Last updateΤρι, 02 Ιαν 2018

Back Βρίσκεστε εδώ: Home Επαγγελματικά Επαγγελματικά Θέματα Θέσεις της ΠΕΤΙΕ Κριτήρια Επιλογής Υπευθύνων Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων

Κριτήρια Επιλογής Υπευθύνων Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων για τα κριτήρια επιλογής Υπευθύνων Τμημάτων των Βιοπαθολογικών και Ιατρικών Εργαστηρίων και των Αναπληρωτών τους. 

Είμαστε υπέρ και υποστηρίζουμε την τοποθέτηση τους στα ιατρικά εργαστήρια από τον Προϊστάμενο του Τμήματος "Παραϊατρικών" Επαγγελμάτων και θεμιτό είναι να ακολουθούν τα κριτήρια του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και της Ελληνικής Νομοθεσίας κατά τον ορισμό τους και συγκεκριμένα :

  1. Το Άρθρο 97 του Υπαλληλικού Κώδικα
  2. Την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ. 8652 – 16/04/2010 του Υπουργείου Εσωτερικών για το σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων και ιδιαίτερα :

«Τον προϊστάμενο μη αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου μη αυτοτελούς οργανικής μονάδας ορίζει, με αιτιολογία, ο προϊστάμενος της αμέσως υπερκείμενης οργανικής μονάδας από τους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτόν και έχουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για επιλογή σε θέση προϊσταμένου τμήματος, χωρίς επιλογή από το υπηρεσιακό συμβούλιο.»

Άμεση Επικοινωνία με την ΠΕΤΙΕ

Τηλ.-Fax.: 210 5220330
Κινητό: 697 222 1311 - 693 250 9955
e–mail: info@petie.gr
---------------------------
Ωράριο Γραφείων ΠΕΤΙΕ:
Κάθε Τετάρτη 5-7μμ 
Η ΠΕΤΙΕ έχει πρωταρχικό σκοπό την Αναβάθμιση των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο του Biomedical Laboratory Scientist 
----------------------
Δεν ταυτίζεται ούτε και υποστηρίζει οποιαδήποτε Ιδιωτική Εταιρεία Ιατροφαρμακευτικών προϊόντων ή Εργαστηρίων