ΠΕΤΙΕ

ascpiEPBSIFBLStwitter 32linkedin 32facebook 32

Last updateΤρι, 02 Ιαν 2018

Back Βρίσκεστε εδώ: Home Νομοθεσία Νομοθεσία Αρχείο Νόμων Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα

Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα

N. 3868/2010  Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  (03/08/2010)

Ν. 3839/2010 "Τροποποιήσεις άρθρων του Υπαλληλικού Κώδικα Ν.3528/9 2 2007" (29/03/2010)

Χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλήλους για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους    (08/08/2007)

Ν. 3586/07 Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης    (10/07/2007)

Διευκρινίσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημόσιους υπαλλήλους βάσει του   νέου Υπαλληλικού Κώδικα   (14/05/2007)

Αιτήσεις μετατάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.69 & 70 του νέου Υπαλληλικού Κώδικα   (07/05/2007)

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του νέου Υπαλληλικού Κώδικα -  Κατάταξη υπαλλήλων βάσει των μεταβατικών διατάξεων – Μονιμοποίηση    (26/03/2007)

Εγκύκλιος για τον Υπαλληλικό Κώδικα   (15/02/2007)

Ν. 3528/07  Νέος Υπαλληλικός Κώδικας   (09/02/2007)

Ν. 3389/05  Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα   (22/09/2005)

Ν. 3320/2005  Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του δημοσίου και των Ν.Π του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ   (23/02/2005)

Ν. 3260/04  Ρυθμίσεις του Συστήματος Προσλήψεων και Θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης   (06/08/2004)

Ν. 3252  Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος   (16/07/2004)

Ν. 3232/04  Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις   (12/02/2004)

Ν. 3029/02  Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης   (11/07/2002)

Ν. 2889/01  Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας   (02/03/2001)

Ν. 2738/99  Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο   (09/11/1999)

Ν. 2685  Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας    (18/02/1999)

Ν. 2084/92  Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης   (07/10/1992)

Ν. 1568/85  Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων   (18/10/1985)

Άμεση Επικοινωνία με την ΠΕΤΙΕ

Τηλ.-Fax.: 210 5220330
Κινητό: 697 222 1311 - 693 250 9955
e–mail: info@petie.gr
---------------------------
Ωράριο Γραφείων ΠΕΤΙΕ:
Κάθε Τετάρτη 5-7μμ 
Η ΠΕΤΙΕ έχει πρωταρχικό σκοπό την Αναβάθμιση των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο του Biomedical Laboratory Scientist 
----------------------
Δεν ταυτίζεται ούτε και υποστηρίζει οποιαδήποτε Ιδιωτική Εταιρεία Ιατροφαρμακευτικών προϊόντων ή Εργαστηρίων