ΠΕΤΙΕ

ascpiEPBSIFBLStwitter 32linkedin 32facebook 32

Last updateΤρι, 23 Μαϊ 2017

Back Βρίσκεστε εδώ: Home Επαγγελματικά Επαγγελματικά Θέματα Θέσεις της ΠΕΤΙΕ

Οι αιµοληψίες όπως προκύπτει από τα Επαγγελµατικά δικαιώµατα των Τεχνολόγων

phlebotomyΌπως φαίνεται οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων έχουν ένα ξεκάθαρο «πεδίο δράσης», στο οποίο πρέπει τα Νοσοκοµεία και άλλοι φορείς να προσαρµόζουν την στελέχωση και την οργάνωση τους µε γνώµονα το Π. ∆ (163/14 – 06 – 1996, Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων), έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται τα σηµεία τριβής στους εργασιακούς χώρους. Από πουθενά δεν προκύπτει, ότι οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων ασκούν έργο πέραν των εργαστηρίων στα οποία ανήκουν. Κάθε εξανάγκασή τους για λόγους « Υπηρεσιακών Αναγκών » θεωρούµε ότι είναι αντιδεοντολογική και πρέπει να σταµατήσει.  Η θέση της Π. Ε. Τ. Ι. Ε. είναι ότι: «Οι Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων εκτελούν αιµοληψίες µόνο εντός του χώρου των Εργαστηρίων».

Κριτήρια Επιλογής Υπευθύνων Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων για τα κριτήρια επιλογής Υπευθύνων Τμημάτων των Βιοπαθολογικών και Ιατρικών Εργαστηρίων και των Αναπληρωτών τους. 

Είμαστε υπέρ και υποστηρίζουμε την τοποθέτηση τους στα ιατρικά εργαστήρια από τον Προϊστάμενο του Τμήματος "Παραϊατρικών" Επαγγελμάτων και θεμιτό είναι να ακολουθούν τα κριτήρια του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και της Ελληνικής Νομοθεσίας κατά τον ορισμό τους και συγκεκριμένα :

  1. Το Άρθρο 97 του Υπαλληλικού Κώδικα
  2. Την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ. 8652 – 16/04/2010 του Υπουργείου Εσωτερικών για το σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων και ιδιαίτερα :

«Τον προϊστάμενο μη αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου μη αυτοτελούς οργανικής μονάδας ορίζει, με αιτιολογία, ο προϊστάμενος της αμέσως υπερκείμενης οργανικής μονάδας από τους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτόν και έχουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για επιλογή σε θέση προϊσταμένου τμήματος, χωρίς επιλογή από το υπηρεσιακό συμβούλιο.»

Πρόταση για Δημιουργία Υποδιεύθυνσης Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων

ypodieuthinsiΗ πρόταση μας, σε συνέχεια σχετικών εισηγήσεων από το έτος 2001, είναι η δημιουργία ξεχωριστού Τομέα (Υποδιεύθυνσης) Στελεχών Επιστημών Υγείας στην Ιατρική Υπηρεσία στα Δημόσια Νοσοκομεία, με Διευθυντή ο οποίος θα είναι επιστήμονας κατηγορίας ΤΕ, πτυχιούχος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με βαθμό Α΄. Ένα επίπεδο πιο κάτω θα υπάρχουν τουλάχιστον 3 προϊστάμενοι των βασικών Τμημάτων του Τομέα απο τους οποίους ο ένας θα προέρχεται από τον κλάδο ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, λόγω του σημαντικού αριθμού προσωπικού αυτής της κατηγορίας.

Διαπιστώνεται όμως η  απουσία ενεργειών που θα βοηθούσαν να λυθεί ένα από τα βασικά προβλήματα του κλάδου μας, που είναι εκείνο των ευκαιριών και τρόπων επαγγελματικής εξέλιξης. Πρόκειται για μια άδικη κατάσταση που κρατά υποβαθμισμένους, μεταξύ άλλων κλάδων, τους επιστήμονες - επαγγελματίες του κλάδου των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων. Γι' αυτό καλούμε όλους τους συναδέλφους να υποστηρίξουν αυτή την πρόταση, ιδιαίτερα τώρα που δημιουργούνται οι νέοι οργανισμοί στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Παρέμβαση για την Γραµµατειακή υποστήριξη εργαστηρίων απο Τεχνολόγους ΙΕ

Παρέμβαση για Γραµµατειακή υποστήριξη εργαστηρίων απο Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων (05-08-2008).

Παροχή απαντήσεων χωρίς υπογραφή

Διαβάστε την θέση της ΠΕΤΙΕ για την Παροχή απαντήσεων των εργαστηριακών εξετάσεων, από Τεχνολόγους ΙΕ ή ΔΕ ΒΙΒΕ, χωρίς τον έλεγχο και την υπογραφή τους από τον γιατρό της οικείας ειδικότητας.

Άμεση Επικοινωνία με την ΠΕΤΙΕ

Τηλ.-Fax.: 210 5220330
Κινητό: 693 245 2062
e–mail: info@petie.gr
---------------------------
Ωράριο Γραφείων ΠΕΤΙΕ:
Κάθε Τετάρτη 5-7μμ 
Η ΠΕΤΙΕ έχει πρωταρχικό σκοπό την Αναβάθμιση των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο του Biomedical Laboratory Scientist 
----------------------
Δεν ταυτίζεται ούτε και υποστηρίζει οποιαδήποτε Ιδιωτική Εταιρεία Ιατροφαρμακευτικών προϊόντων ή Εργαστηρίων